Βιολογική καλλιέργεια - Περιβάλλον, Υγεία, Ποιότητα

"Σε όλα τα πράγματα της φύσης εμπεριέχεται κάτι το εξαιρετικό"

Αριστοτέλης

Ένα κρασί από βιολογικά καλλιεργημένα σταφύλια - για ποιό λόγο ?

Physiologike - A good omenΜόνο ένα κρασί από οργανικά,βιολογικά, καλλιεργημένα σταφύλια, δίχως την χρήση πρόθετων , θα μπορούσε να εκφράσει σε υπέρτατο βαθμό την μοναδική γεύση της περιοχής.

Ένα κρασί δημιουργείται σύμφωνα με τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας συμβάλλει επίσης  στην προστασία του περιβάλλοντος,καθότι λειτουργεί με σεβασμό προς το οικοσύστημα αλλά και προς το κύκλο της φύσης. Σε σύγκριση με την συμβατική μέθοδο καλλιέργειας σταφυλιών, η μέγιστη ποσότητα σοδειάς με την ελάχιστη απώλεια θεωρούνται ο κυριότερος στόχος,οι μέθοδοι της βιολογικής καλλιέργειας έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • μη χρήση άσκοπων χημικών λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων
  • δίχως την τεχνολογία γονιδιακής παρέμβασης
  • όσον το δυνατό λιγότερο πότισμα, ακόμα και καθόλου, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο

Τα αποτελέσματα αυτών, είναι όχι μόνο η μακροχρόνια γονιμότητα του εδάφους, η ελαχιστοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  και της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και η διατήρηση της βιοποικιλίας.

Το κρασί μας είναι, κατά συνέπεια, διαπιστωμένα ανώτατης ποιότητας και μπορεί να καταναλωθεί  ελεύθερα λαμβάνοντας υπόψιν τις παραμέτρους της υγείας και του περιβάλλοντος. Όταν πίνετε ένα ποτήρι PHILOSOPHIA μπορείτε να είστε απόλυτα βέβαιοι για το τι προσθέτετε στο σώμα σας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το κάθε σταφύλι του αμπελώνα μας καλλιεργείται βιολογικά.

Ευρωπαϊκός κανονισμός και οργανισμός πιστοποίησης

Για την απόκτηση της πιστοποίησης των βιολογικά καλλιεργημένων προϊόντων απαιτείται η τήρηση του Ευρωπαϊκού κανόνα  EU-Council regulation 2092/91 . Ο οργανισμός πιστοποίησης που επιλέξαμε είναι ο PHYSIOLOGIKE.

( EL-02-BIO )Ο Οργανισμός αυτός είναι απο τους παλαιότερα αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης στην Ελλάδα, ο οποίος είχε ιδρυθεί πριν τον κανονισμό για την βιολογική καλλιέργεια του Συμβουλίου.

Ο οργανισμός  PHYSIOLOGIKE καλλιεργεί μια ενεργή και λειτουργική σχέση μαζί μας.Θεωρείται θεμελιώδης για την σωστή συνεργασία μας με τον οργανισμό, η απόλυτη και αυστηρή τήρηση των κανονισμών σχετικά με την βιολογική καλλιέργεια, όπως αυτοί ορίζονται απο τον κανονισμό του συμβουλίου.

Επιπροσθέτως  ο οργανισμός  PHYSIOLOGIKE νοιάζεται για την συνεχή επιμόρφωση, τόσο την θεωρητική όσο και τη πρακτική των μελών της, έτσι ώστε και ευδοκιμήσει μια γόνιμη συνεργασία ανάμεσα στον οινοπαραγωγό και στη φύση.

Συμπληρώνοντας τον κανονισμό του συμβουλίου, τα εδάφη μας δεν καλλιεργούνταν καθόλου (τελούσαν υπο αγρανάπαυση) για 10 χρόνια πρωτού το πρώτο σταφύλι φυτευτεί.

 

 

 

©2008-2024 Κτήμα Μητρούλη
57014 Μικρή Βόλβη Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο 23970 51359, Fax 2397051095, Κινητό 6982 363345, kmitroulis@mitroulis.gr